Hurbanov pamätník- obvodné kolo - zs.prievaly.sk

         Hurbanov pamätník

 

Dňa 22.2.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže "Hurbanov pamätník."

Našu školu reprezentovala v prednese poézie K.Beňáková s ukážkou "Soľ nad zlato, " ktorá skončila na skvelom 1.mieste a postúpila do okresného kola.To bude 26.3. o 8,30h v ZUŠ Senica.

L.Ščepková súťažila prvýkrát v prednese prózy s rozprávkou "Ako myšky načisto vyčistili slaninu" a umiestnila sa na peknom 3. mieste.

Dievčatá nám urobili veľkú radosť a srdečne im blahoželáme!