Aktivity s lesným pedagógom - zs.prievaly.sk

                  

          Stretnutie s lesným pedagógom

 

Dňa 11. apríla prišiel medzi nás lesný pedagóg Ing. Slávik  z OZ Smolenice.

 Spoločne sme si zopakovali poznatky o prírode (lese, zvieratách, rastlinách) a jej zveľadovaní, ochrane. Získali aj  nové informácie. Žiakov najviac zaujali poľovnícke trofeje a hry. Aktívne sa zapojili do všetkých činností.

 

POZRI ENV.ČINNOSTI 2018/19

img 2221