Zber papiera - zs.prievaly.sk

                                                                 

                  ZBER PAPIERA 2019

Aj tento školský rok sme sa zúčastnili zberu papiera. Spoločne sme nazbierali  3 482, 3 kg. Priemer na žiaka : 112,33 kg.

 

Poradie tried :

1. miesto  2. ročník  2000,5 kg    priemer: 153,88 kg

2. miesto: 3. ročník  1258,7 kg   priemer: 89,9 kg

3. miesto: 4.ročník   158,1  kg     priemer: 52,7 kg

4. miesto:  1. ročník   35    kg     priemer: 35 kg

Jednotlivci, ktorí nazbierali nad 100 kg:

1. miesto: Holič F.         588,8 kg

2. miesto Poláček M.     380  kg

3. miesto: Uhrínková S.   340 kg

4. miesto: Peričková  N.   204,2  kg

5. miesto: Šťastná S.       183 kg

6. miesto: Janigová K.     160 kg

7.miesto Tarkoš M.          147  kg

8. miesto: Ščepková  L.      145,4  kg

9. miesto: Jahelková S.      133,5  kg

10. miesto: Ferenčičová K .   127 kg

11. miesto: Beňáková K.       121 kg