Slávik Slovenska - zs.prievaly.sk

 

     

     "Prievalský slávik a Slávik Slovenska 2019"

Aj tento rok ako aj po minulé na našej škole v apríli prebehla spevácka súťaž „Prievalský slávik“ v spievaní ľudových piesní.

Vypočuli sme si veľa pekných ľudových piesní a vybrali sme dvoch víťazov, ktorí našu školu reprezentovali 21.5.2019 na okresnom kole Slávik Slovenska v Senici. Každý mal vybrané dve piesne, jednu spieval á kapela/bez hudobného doprovodu/a druhú s klavírnym doprovodom.Za čo musíme poďakovať aj pani učiteľke Konečnej z MŠ Cerová. Boli to Kristína Beňáková a Matúš Tarkoš. Na našu veľkú radosť, obaja sa veľmi dobre umiestnili. Kristínka skončila na krásnom druhom mieste a Matúš na prvom, s postupom na krajské kolo do Trnavy, ktoré sa konalo 24.5.2019.

Aj tu sme sa veľmi dobre umiestnili. Matúško skončil na treťom mieste, za čo mu ešte raz blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v reprezentovaní našej školy.