Rozlúčka so štvrtákmi - zs.prievaly.sk

 

 

      Rozlúčka  so štvrtákmi

Čas plynie neúprosne ako voda. Nie je to tak dávno, keď naši najstarší štvrtáci vstúpili po prvý raz do školy.

Dnes je 27. júna a oni stoja pred nami, aby sa s nami rozlúčili. Čakajú na nich nielen vytúžené a zaslúžené prázdniny, ale i nová škola, noví učitelia a spolužiaci. Každý z nich má očakávania. Prežíva radosť i smútok zároveň. Dnes tu stoja pred nami posledý raz. S ostatnými kamarátmi sa rozlúčili milým programom, v ktorom nechýbal tanec, scénka i príhovor. Nejednému z ich kamarátov sa do očí tisli slzičky. Potom si spoločne pochutili na prinesených dobrôtkach a zatancovali si.

Tak štvrtáci úspešný štart a správny vietor do plachiet!!!!

POZRI FOTO ROZLÚČKA so školským rokom 2018/19

 

img 3447 img 3442

img 3485img 3455