Začiatok školského roka 2019/20 - zs.prievaly.sk

        Začiatok školského roka 2019/20

 

2. septembra sa opäť otvorili všetky brány škôl na Slovensku. Nebolo to inak ani v Prievaloch.

 Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 sa uskutočnilo v Obradnej sieni v Prievaloch. Zúčastnili sa ho žiaci, rodičia, pedagógovia, hostia a iní občania Prieval. Srdečne sme sa všetci zvítali a spoločne  si zaspomínali na letné prázdniny, na dni plné radosti, zábavy, bohaté na zážitky, s ktorými sa podelia so svojimi učiteľkami a spolužiakmi. Hlavne to boli bezstarostné chvíle, ktoré končia a  nahradia ich školské  povinnosti. Zaželali sme si úspešný štart do nového školského roka, aby počas neho sa deťom darilo a snažili sa vždy urobiť maximum v rámci svojich možností. Rodičom a pedagógom veľa trpezlivosti pri učení a riešení problémov spojených s učením a správaní.

Zároveň sme medzi nami privítali  kultúrnym programom nových spolužiakov,  prvákov, ktorým prajeme, aby sa im v škole páčilo, veľa sa nového naučili a našli si nových priateľov.

Tento rok našu školu bude navštevovať 39 detí (z toho 1 mimo SR).

1. ročník - 12 ž. (z toho 1 študújuci mimo SR),   tr.uč. Mgr. G. Tunáková

2. a 3. ročník - 14 ( 1 druhák a 13 tretiakov), tr.uč. Bc. S.  Buchová

4. ročník - 13 ž.,  tr.uč. Mgr. S. Vachová

ŠKD - vychovávateľka K. Filová

 

POZRI FOTO ZAČIATOK ŠK. ROKA 2019/20

img 8399