Šarkaniáda - zs.prievaly.sk

         Šarkaniáda

 

Šarkan letí, šarkan letí,

za ním chlapec, za ním deti.

A všetci sa hrnú von,

vykrikujú, robia zhon.

 11.októbra sme sa sme sa vybrali na lúku púšťať šarkany.

Mali sme možnosť vidieť ako zakúpených, tak i vlastnou rukou zhotovených šarkanov. Bola to plejáda pestrých farieb. Lúka sa tak stala na dve hodinky dejiskom veselého „nebeského divadla“. Každý sa tešil, ak niektorý šarkan vzlietol nad zem, lebo vietor sa s nami najskôr nechcel veľmi kamarátiť, ale potom si aj on dal povedať. Deti behali, výskali a šarkany lietali, ba občas sa i zamotali. Všetci odchádzali plní radosti a pekných zážitkov.

 

POZRI FOTO Iné akcie 2019/20

img 3596