Exkurzia v Hlohovci - zs.prievaly.sk

                              Exkurzia v Hlohovci

Dňa 13. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Hlohovci.

Navštívili sme Planetárium Hlohovec, kde si deti pozreli video Kamilka na cestách. Pozorovali rôzne súhvezdia na oblohe, planéty a mesiac. Zopakovali si vedomosti nadobudnuté v škole, ktoré obohatili aj novými zaujímavými informáciami. Ďalšie naše kroky smerovali do vlastivedného múzea. Deti si mohli popozerať rôzne nádoby, predmety, oblečenia, vypchaté zvieratá a mnoho iných  vecí, s ktorými sa v budúcnosti určite ešte stretnú na hodinách vlastivedy.