Pytagoriáda - školské kolo - zs.prievaly.sk

  

    Pytagoriáda- školské kolo

 

Dňa 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriády." Zúčastnili sa ho všetci žiaci 3. a 4. ročníka.

 Z tretiakov sa nik nestal úspešným riešiteľom, nezískali minimálny počet bodov za úlohy 10 z možných 15.

 

Zo štvrtákov traja žiaci boli úspešní:

- Igor Daniel 10 bodov za úlohy + 11 bodov za čas, spolu 21 bodov

-  Kristína Ferenčičová - 12 bodov za úlohy + 7 bodov za čas, spolu 19bodov

- Sofia Uhrínková - 12 bodov za úlohy + 5 bodov za čas, spolu 17 bodov.

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme a postupujú do vyššieho, okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci 2020. Držme im palce!