Zápis žiakov do 1.ročníka - zs.prievaly.sk

          Zápis žiakov do 1. ročníka

 

Dňa 22. apríla 2020 prebehol zápis do 1. ročníka za účasti rodičov bez prítomnosti detí.

Zapísali sme 18 prvákov, z toho 1 žiačka bude si plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

Veľmi sa tešíme na našich budúcich prváčikov.