Slávnostné otvorenie šk.roka 2020/21 - zs.prievaly.sk

        Slávnostné otvorenie šk.roka 2020/21

 

Dňa 2. septembra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie  školského roka 2020/21  na školskom dvore. Rozlúčili sme sa  s dňami plnými hrejivého slnka, celodenného voľna, detských hier i radostných stretnutí s rodinou či priateľmi. 

Tento deň, otvorenie brány školy, bolo  o to významnejšie vzhľadom na šírenie sa COVID -19. Jej prach prekročilo 42 žiakov  v sprievode svojich najbližších. Všetkým prítomným sa prihovorila riaditeľka školy, pani starostka a pán farár.  Na pôde našej školy sme privítali 17 nových prvákov, ktorí iste nastupujú s veľkými očakávaniami do nového sveta, ktorý im otvorí brány vzdelávania a získavania vedomostí.Prajeme im, aby sa im v našej škole páčilo, darilo, našli si nových kamarátov a zažívalí len to dobré.

 

Tento školský rok našu školu bude navštevovať 43 žiakov (z toho 1  žiačka študuje v zahraničí).

1. ročník  - 18 žiakov - Mgr. Gabriela Tunáková

2. ročník - 11 žiakov  - Bc. Sabina Buchová

3. a 4. ročník - 14 žiakov - Mgr. Svetlana Vachová

ŠKD - 37 detí  - p. vychovávateľky Katarína Filová a Elena Beňáková

 

                                    Všetkým prajeme úspešný školský rok, ničím rušený !

 

Pozri foto Začiatok roka 2020/21

 

 img 5723