Hovorme o jedle 2020 - zs.prievaly.sk

         Hovorme o jedle

 

V dňoch od 12. 10. do 16. 10. 2020 na našej škole prebehla akcia "Hovorme o jedle". I keď sme nemohli naplno prežiť tento týždeň zdravia, tak ako po minulé roky, snažili sme sa to deťom vynahradiť rôznymi inými spôsobmi.

 

Vyrábali sme projekty (napr. o zdravom a nezdravom stravovaní), súťažili, kreslili, maľovali, hrali divadlo,... Veľa spomínaných aktivít prebehlo v rámci ŠKD.

Počas celého týždňa sme sa rozprávali o dôležitosti zdravej stravy v našom jedálničku, pitného režimu a pohybu na čerstvom vzduchu.

Všetci sa aktívne zapájali, či už prinesením ovocia, zeleniny a orechov z našich sadov, ale aj nosením zdravej desiatej a olovrantu. Nemožno zabudnúť na každoročnú akciu "Dyňokonferencia", kde nám deti s pomocou rodičov preukázali svoju kreativitu.

 Z dôvodu dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sme nemohli s deťmi uskutočniť veľa spoločných aktivít. Napriek tomu sme prežili  príjemný, zmysluplný týždeň.

Na pamiatku si deti odniesli diplom, jabĺčko a sladkú odmenu v podobe dyne.

 

Pozri foto Dyňkáči 2020

Pozri foto Iné akcie 2020

 

img 20201013 090942