Pytagoriáda - školské kolo - zs.prievaly.sk

            Pytagoriáda

 

Dňa 9. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Riešili ju žiaci 3. a 4. ročníka.

Úspešní riešitelia : J. Beňák, 3. roč.  -  19 bodov (10 bodov z 15 úloh + 9 bodov za čas)

                                        M. Holič, 4. roč.  -  19 bodov (10 bodov z 15 úloh + 9 bodov za čas)

 

Obom blahoželáme. Postupujú do vyššieho okresného kola, na ktoré sa budú pripravovať. Malo by sa uskutočniť v marci 2021.