Veľká noc - zs.prievaly.sk

          

           Veľká noc 2021

 

          "Šiby, ryby,mastné ryby,..."

            Kto by z nás nepoznal najznámejšiu veľkonočnú riekanku. Azda každý šibač ju recituje pri šibaní dievčat. Nebolo to inak ani u nás v škole dňa 31.03. 2021 pred začatím veľkonočných sviatkov.

Tento rok prípravy na veľkonočné sviatky z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie šírenia sa COVID -19 prebiehali len v rámci tried a ŠKD v skromnejšej podobe ako pominulé roky. Vyrábali sa veľkonočné dekorácie, výrobky a pozdravy. Žiaci si pripomenuli veľkonočné zvyky a tradície.Vyvrcholením boli triedne šibačky, kde chlapci vyšibali svoje spollužiačky, pani učiteľky, pritom pekne zarecitovali riekanky. Chlapci boli odmenení kraslicami, čokoládovými dobrotami a mašličkou na korbáči.