Nadácia Volkswagen Slovakia - Technický expert - zs.prievaly.sk

                                                  Projekt  "Technický expert"

 

Naša škola sa tento školský rok 2020-21 zapojila do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a získala finančnú dotáciu na GP: Projekty zamestnancov pod názvom "TECHNICKÝ EXPERT". Projekt je zameraný na vzdelávanie detí v oblasti techniky.

Cieľom projektu je rozvíjať konštruktívne a logické myslenie detí, podporovať rozvoj fantázie, tvorivosti a priestorového vnímania a rozvíjať motoriku a manuálne zručnosti detí.

Vďaka projektu sa do nových priestorov druhého oddelenia ŠKD zakúpili kvalitné stavebnice, vytvoril sa a vybavil technický kútik novými didaktickotechnickými hračkami, ktoré je možné využívať aj vo vyučovacom procese, najmä na hodinách matematiky a pracovného vyučovania. V rámci celého projektu sme zorganizovali v piatok 7. mája 2021 " "Technický deň ", na ktorom sme privítali pána M. Poláčka, zamestnanca firmy Volkswagen, vďaka ktorému sa projekt uskutočnil. Deti konštruovali technické stavby a vynálezy a mali možnosť si overiť svoje technické zručnosti na piatich stanovištiach: 1. Logické hračky, 2. Autá budúcnosti, 3. Stavebné stroje, 4. Technické vynálezy, 5. Ozubené kolesá. Na záver boli odmenení medailou v podobe magnetky a sladkou odmenou.

 Vďaka novým stavebniciam, na ktoré nám Nadácia Volkswagen prispela finančným darom sa deti môžu zmysluplne hrať a stať sa malými konštruktérmi.

 

POZRI FOTO INÉ AKCIE

img 8234