Činnosť ŠKD v jarných mesiacoch - zs.prievaly.sk

  Činnosť ŠKD v jarných mesiacoch

 Marec - O knihe sa hovorí, že je  najväčším priateľom človeka, ktorá od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov čitateľov všetkých vekových kategórií.

 

 

Nie je to inak ani v našej škole. Knihy si získali nie jedno srdiečko našich detí. Mnohí žiaci radi čítajú, a preto sme tradične zavítali do miestnej knižnice, kde sme sa zoznámili s knihami rôznych  žánrov. Tiež sme v rámci záujmovej činnosti robili rôzne aktivity, ktoré rozvíjajú čitateľskú gramotnosť, vzbudzujú záujem o knižky a lásku k nim.

V tomto mesiaci taktiež prebiehala príprava na veľkonočné obdobie a deti mali veľa činností spojených s touto témou. Urobili  si veľkonočné dekorácie, výrobky a samozrejme nechýbalo ani maľovanie vajíčok.
Keďže po zime pred Veľkou nocou býva jarné upratovanie, tak aj naše deti priložili ruku k dielu a poupratovali si nielen okolie školy, ale aj cestu v obci smerom k Agropartneru. Pracovali ako usilovné včeličky.

Apríl - Mesiac lesov a DEŇ ZEME

Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako "Mesiac lesov". Lesy znamenajú pre našu krajinu veľmi veľa. Nielen, že nám les dáva kyslík, drevo, poskytuje priestor pre zvieratá, ale môžeme ho využiť pre turistiku a relax.

Aktivity, ktoré boli pre deti pripravené, súviseli s ochranou našej prírody:  pochopením nutnosti triedenia odpadov a neodkladnými pravidlami záchrany našej planéty, vychádzkou ku kaplnke spojenou so zberom odpadkov, listovaním v encyklopédiách, sadením izbových rastlín, siatím a vysádzaním vonkajších rastlín v okolí školy.

„DEŇ ZEME“ je deň venovaný našej planéte Zem, ktorý je každoročne určený na 22. apríl. V tento deň si deti odnášali vyrobenú korunku, záložku do knihy a boli obdarované medailou, ktorá ich veľmi potešila.

Deti s nadšením celý mesiac plnili rôzne úlohy so zameraním na záchranu našej domoviny.

Jedno staré múdre príslovie hovorí – „Bez lesa niet vody, bez vody niet života“.

Všetko je to v našom správaní a konaní, ako sa vyvinie blízka aj vzdialená budúcnosť celého ľudstva v previazaní jedine so zachovanou fungujúcou prírodou, bez ktorej by bol život na našej „zatiaľ“ zelenej Zemi pre ľudí nepredstaviteľný, čo si asi nie všetci vedia dostatočne uvedomiť a konečne zmeniť svoj pohľad na svet...

 

POZRI FOTO ŠKD 2020-21

 

                     img 20210330 14475620210422 144032