Zber papiera 2021 - zs.prievaly.sk

       Zber papiera 2021

 

V týždni od 17. - 20. mája 2021 prebiehal na našej škole zber papiera. Zapojila sa väčšina našich žiakov. Nazbierali sme spolu 3 887 kg. 

 

1. miesto: 3. a 4. ročník, 2 543kg

2. miesto : 2. ročník,       942 kg

3. miesto:  1. ročník,       402 kg

Najviac papiera nazbierali:

Poláček M. a Poláčková S.      1 046kg

Valent J. a Valent P.                414kg

Holič F.                                   353kg

Hílek J.                                   314kg

Peričková N.                            300kg

Ščepková L.                             228kg

Ambrová L.                              200kg

Holičová E.                               185kg

Všetkým ďakujeme za zapojenie sa do zberu.