Akcie - zs.prievaly.sk

         Pytagoriáda 2017

Dňa 11.12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriády.