Akcie - zs.prievaly.sk

       Divadlo "Zlatý kľúčik" a Mikuláš

 

Dňa 6.12. 2017 sme boli na destskom divadelnom predstavení od  "Zlatý kľúčik" v Divadle J. Palárika v Trnave.