Akcie - zs.prievaly.sk

        Deň 1.- 4.

 

Dňa 29.9. 2017 sme sa zúčastnili športového dňa "Deň 1. - 4."  na ZŠ s MŠ Cerová spolu so ZŠ s MŠ Plavecký Peter.