Akcie - zs.prievaly.sk

                                                 

      Nový školský rok 2017/18

 

Klopi, klopi brána, otváraj sa zrána,...
Veru tak. Brána našej školy sa otvorila  40 deťom  dňa 4. septembra 2017.