Akcie - zs.prievaly.sk

 

 

Muzikálová rozprávka - Frozen

 

 

Dňa 28. júna sa po dlhom čase  obdobia výskytu coronavírusu z kultúrneho domu niesli známe melódie z  rozprávkového muzikálu.