Akcie - zs.prievaly.sk

             

                  MDD 2021

 

Dňa 1,júna sa zo školského dvora ozýval smiech a výskanie detí. Svoj deň si  poriadne užili.