Akcie - zs.prievaly.sk

Vianočné vystúpenie v Láskavých dlaniach

 

Dňa 13.12. 2019 žiaci 3. ročníka, K. Beňáková a M. Tarkoš išli potešiť svojím vianočným pásmom "Betlehemci"  seniorov  v penzióne Láskavé dlane.