Akcie - zs.prievaly.sk

  

    Pytagoriáda- školské kolo

 

Dňa 10. 12. sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriády." Zúčastnili sa ho všetci žiaci 3. a 4. ročníka.