Akcie - zs.prievaly.sk

          Beseda so starostkou

 

Koncom marca sa uskutočnila beseda so starostkou a matrikárkou našej obce.