Akcie - zs.prievaly.sk

     Pytagoriáda 2018

 

 

Dňa 13. marca 2018 mali naši žiaci, štvrtého ročníka, možnosť ukázať matematické zručnosti  v Pytagoriáde.