Akcie - zs.prievaly.sk

           Hurbanov pamätník - obvodné kolo

 

 Dňa 13. marca 2018 v Senici sa uskutočnilo obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese Hurbanov pamätník.