Akcie - zs.prievaly.sk

 

 

        Hurbanov pamätník 2018

 

Dňa 16.2. sa uskutočnilo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci 2. - 4. ročník, ale aj niektorí prváci.