Akcie - zs.prievaly.sk

         Šikovné ruky

Krúžok šikovné ruky tento rok funguje v rámci jednej zmiešanej vekovej skupiny pod našim spoločným vedením (E. Beňákovej a L. Tarkošovej)  od začiatku októbra s 15 žiakmi našej školy.