Akcie - zs.prievaly.sk

  Činnosť ŠKD v jarných mesiacoch

 Marec - O knihe sa hovorí, že je  najväčším priateľom človeka, ktorá od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov čitateľov všetkých vekových kategórií.