História školy - zs.prievaly.sk

                  História školy

 

            Vznik základnej školy v Prievaloch sa datuje od roku 1935. Postavili si ju občania sami

svojpomocne .Keďže priestory školy boli malé a detí bolo veľa, učilo sa na zmeny doobeda

i poobede. Tunajšiu školu navštevovali aj žiaci 2. stupňa ZŠ z Plaveckého Petra. Kapacita detí

bola 190..

           V roku 1986 sa zrušil 2. stupeň ZŠ a bol presťahovaný na ZŠ Cerová. Dôvodom bola

práve spomínaná dvojzmennosť.Tým sa z našej plnoorganizovanej školy stala

neplnoorganizovaná škola so 4 triedami. Keďže v roku 1998 počet detí na škole klesol, postupne

sa spájali ročníky. Vyučovalo sa v 3 triedach . Od roku 2005 sa vyučuje v 2 spojených triedach.

Pre malý počet detí a taktiež z prevádzkových dôvodov sa základná škola v roku 2006

presťahovala do priestorov materskej školy,kde funguje dodnes.

         

             Základná škola prebehla dvomi rekonštrukciami vďaka finančným prostriedkom Obce

Prievaly. Vytvorili sa nové priestory, zmodernizovali učebne, skrášlil sa interiér a exteriér.

 

           

            Deti sa tak učia v príjemnom estetickom  prostredí.