Prehľad úspešnosti v súťažiach - zs.prievaly.sk

         Prehľad úspešnosti v súťažiach v šk. roku 2018/19

 

Meno  a priezvisko                 Názov  súťaže                           Umiestnenie              

Kristína Ferenčičová

Šaliansky Maťko

umelecký prednes

Pytagoriáda

matematická súťaž

  Kto nás chráni

výtvarná súťaž

1.miesto okres, kraj

účasť  na celonárodnom kole

účasť

 

ocenená práca

 

Kristína Ferenčičová

Lukáš Hreha

Jakub Mráz

 

Kalokagatia

športová olympiáda 

neplnoorganizovaných škôl okresov SE a SI

3. miesto okres SE a SI

 Kristína Beňáková

  Hurbanov pamätník

umelecký prednes poézie

Slávik Slovenska

spevácka súťaž

 1. miesto obvod

3. miesto okres

2. miesto okres

 Laura Ščepková   Hurbanov pamätník

umelecký prednes prózy

 3. miesto obvod
 Matúš Tarkoš

 

 Slávik Slovenska

spevácka súťaž

1. miesto okres

3. miesto kraj

Sofia Uhrínková

 

Pytagoriáda

matematická súťaž

účasť

Matúš Tarkoš

Michal Holič

Kristína Ferenčičová

Kristína Beňáková

Filip Holič

Jakub Mráz

Jakub Mišči

SENICA CUP 2019

minifutbal neplnoorganizovaných

škôl okresov SE a SI

účasť