Prehľad úspešnosti v súťaží v šk. roku 2017/18 - zs.prievaly.sk

                                        Prehľad úspešnosti súťaží v školskom roku 2017/18

 

Meno a priezvisko                     Názov súťaže                          Umiestnenie           

Kristína

Ferenčičová   

                      Šaliansky Maťko

                     (umelecký prednes)

                      Hurbanov pamätník

                   (umelecký prednes prózy)

3. miesto okres

 

2. miesto obvod

Kristína Beňáková

                             

                      Hurbanov pamätník

                    (umelecký prednes poézie)

                      Slávik Slovenska
                      (spevácka súťaž)

 

1. miesto obvod ,

2.miesto okres

 

  3.miesto okres       

Peter Beňák         

                     Pytagoriáda

                    (matematická súťaž)

                    Olympiáda zo SJL

                 Rozprávky Pavla Dobšinského

                      (výtvarná sútaž)

          6.miesto okres

         úspešný  riešiteľ   

         1.miesto  okres

            ocenená práca

 

Michal Pavlík           

                     

                 Pytagoriáda

              (matematická súťaž)

                  Olympiáda zo SJL

                 Odpadáčik

              (výtvarná sútaž)

   účasť 

 

ocenená práca

Bianka Turečková

                          Pytagoriáda       

                     Rozprávky Pavla Dobšinského

                      (výtvarná sútaž)

                        

 

   účasť

ocenená práca

    

 

Dominika Petrovičová

 

                        Kto nás chráni

                       (výtvarná sútaž)

                         ocenená práca    

Peter Beňák

Radoslav Mihál

Michal Pavlík

                 Kalokagatia

         (olympiáda neplnoorg. škôl

              okresov SE aSI)

        

1.miesto

 

 

Peter Beňák

Pavol Holič

Radoslav Mihál

Kristián Marek

Simon Ondra

Michal Pavlík

Michal Holič

 

 

          SENICA CUP 2018

     (minifutbal neplnoorg. škôl

         okresov SE a SI)

2. miesto