Žiaci - zs.prievaly.sk

 

Počet žiakov na škole:  39

 

 

1.trieda    -  1. ročník

Počet žiakov : 12 žiakov (1 študujúci mimo SR)  

Triedna učiteľka : Mgr. Gabriela Tunáková

2.trieda  - 2. a 3. ročník

 

Počet žiakov :   14 (1 druhák a 13 tretiakov)

Triedna učiteľka Bc. Sabina Buchová

3.trieda   - 4. ročník

Počet žiakov : 13 žiakov  

Triedna učiteľka : Mgr. Svetlana Vachová