Žiaci - zs.prievaly.sk

 

Počet žiakov na škole:  43

 

 

1.trieda    -  1. ročník

Počet žiakov : 18 žiakov (1 študujúci mimo SR)  

Triedna učiteľka : Mgr. Gabriela Tunáková

2.trieda  - 2.  ročník

 

Počet žiakov :   11

Triedna učiteľka Bc. Sabina Buchová

3.trieda   - 3. a 4. ročník

Počet žiakov : 14 žiakov   (1 tretiak a 13 štvrtákov)

Triedna učiteľka : Mgr. Svetlana Vachová