Žiaci - zs.prievaly.sk

 

Počet žiakov na škole:  32

 

 

1.trieda    -  1. a 2. ročník

Počet žiakov  : 15 (1prvák a 14 druhákov)

Triedna učiteľka : Mgr. Gabriela Tunáková

2.trieda  - 3. a 4.ročník

 

Počet žiakov :   17 (14 tretiakov a 3 štvrtáci)

Triedna učiteľka Mgr.  Svetlana Vachová