Rozvrhy - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 2. ročník šk.rok 2020/21

  

         1.

8,00-8,45

       2.

8,55-9,40

 

     3.

10,00-10,45

    4.

10,55- 11,40

       5.

11,50-12,35

        

     6.

 

 Pondelok

Matematika 

Slovenský jazyk

 

 

 Literatúra

 

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

--------

 

Utorok

 

 

Slovenský jazyk

 

   Matematika

 Prvouka

 

Telesná a športová výchova

    

Anglický jazyk

 

---------- 

 

 

Streda

 

Slovenský jazyk

Matematika

 

  

 Literatúra

 

Prvouka

  

Telesná a športová výchova

 

 -----------

 

Štvrtok

Slovenský jazyk

 Náboženská      výchova

 


Literatúra

 

Hudobná výchova

 

---------------  

 

------------

 

Piatok

 

Slovenský jazyk

 

 Matematika

Literatúra

Anglický jazyk

      

  ---------- 

 

 ---------------