Rozvrh hodín 1. ročníka - zs.prievaly.sk

 Rozvrh hodín 1. ročníka

  

       1.

8,00-8,45

 2.

8,55-9,40

     3.

10,00-10,45

   4.

10,55-11,40

   5.

11,50-12,35

 

 

  

Pondelok

Matematika

                         

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

Výtvarná výchova

 

Výtvarná výchova

 

-----------

 

Utorok

 Slovenský    jazyk a literatúra

 

Slovenský jazyk     a literatúra 

Náboženská výchova

Hudobná výchova

 

 --------------

 

 

---------------

 

Streda

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 Telesná a športová výchova

 

------------------

 

----------

 

Štvrtok

 

Slovenský jazyk
      a literatúra

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

Matematika

 

Anglický jazyk

  

 Telesná a športová výchova

----------------

 

Piatok

Matematika

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 Prvouka

 

--------------

 

--------------