Rozvrh hodín 1. ročníka - zs.prievaly.sk

 Rozvrh hodín 1. ročníka šk. rok 2020/21

  

       1.

8,00-8,45

 2.

8,55-9,40

     3.

10,00-10,45

   4.

10,55-11,40

   5.

11,50-12,35

 

 

  

Pondelok

Matematika

                         

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 Telesná a športová výchova

 

--------------

 

-----------

 

Utorok

 Slovenský    jazyk a literatúra

 

 

Slovenský jazyk   
a literatúra
 

Matematika

Výtvarná výchova

 

Výtvarná výchova 

 

---------------

 

Streda

 Matematika

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Slovenský jazyk literatúra

 

Prvouka

 

Anglický jazyk

 

----------

 

Štvrtok

 

Slovenský jazyk
      a literatúra

 

Anglický jazyk

 

Náboženská /Etická výchova

 

Hudobná výchova

  

 ------------

----------------

 

Piatok

Slovenský jazyk a literatúra

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

 

Matematika

 

Telesná a športová výchova 

 

--------------

 

--------------