Rozvrh hodín 2.ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 2. ročník šk.rok 2019/20

  

         1.

8,00-8,45

       2.

8,55-9,40

 

     3.

10,00-10,45

    4.

10,55- 11,40

       5.

11,50-12,35

        

     6.

 

 Pondelok

Matematika 

Literatúra

 

 

 Výtvarná výchova

 

Výtvarná výchova

---------------

--------

 

Utorok

 

 

Slovenský jazyk

 

    Literatúra

 

 Prvouka

 

Telesná a športová výchova

    

Telesná a športová výchova

 

---------- 

 

 

Streda

 

Slovenský jazyk

Náboženská výchova

 

  

 Matematika

 

Anglický jazyk 

  

Telesná a športová výchova

 

 -----------

 

Štvrtok

Slovenský jazyk

  Matematika

 


Literatúra

 

Hudobná výchova

 

Prvouka   

 

------------

 

Piatok

 

Matematika

 Slovenský jazyk

Literatúra

Anglický jazyk

      

  ---------- 

 

 ---------------