Rozvrh hodín 2.ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 2. ročník

  

         1.

8,00-8,45

       2.

8,55-9,40

 

     3.

10,00-10,45

    4.

10,55- 11,40

       5.

11,50-12,35

        

     6.

 

 Pondelok

Matematika 

Slovenský jazyk

 

 

 Literatúra

 

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova

--------

 

Utorok

 

 

Slovenský jazyk

 

    Literatúra

 

Náboženská výchova

 

Hudobná výchova
 

    

--------------

 

---------- 

 

 

Streda

 

Literatúra

Matematika

 

  

Anglický jazyk

 

Telesná a športová výchova

  

Prvouka

 

 -----------

 

Štvrtok

Slovenský jazyk

 Literatúra


 

Matematika

 

Anglický jazyk

 

Telesná a športová výchova    

 

------------

 

Piatok

Matematika

 Slovenský jazyk

Literatúra

Prvouka

      

  ---------- 

 

 ---------------