Rozvrh hodín 3.ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 3.ročník šk.rok 2020/21

 

  

 

1. 

8,00-8,45

      

2. 

8,55-9,40

    

3. 

10,00-10,45

  

4.

10,55-11,40

 

  

5. 

11,50-12,35

               

 6.

13,05-13,50

 

 Pondelok

Slovenský jazyk

 

Matematika

 

 

Literatúra

Prírodoveda

 

Anglický jazyk

 

Hudobná výchova

 

Utorok

Matematika

 Slovenský jazyk

Literatúra

 

Anglický jazyk

    

Telesná a športová výchova

 

-------------------

 

Streda

 

Slovenský jazyk 

Matematika

Literatúra

 

Telesná a športová výchova

 

 

---------------

--------------

 

Štvrtok

Náboženská výchova

 

Literatúra

 

Informatika

 

 Prírodoveda

 

    

Anglický jazyk

  

-----------------

 

 

Piatok

 Matematika

 

Slovenský jazyk

 

Vlastiveda

 

Výtvrarná výchova

 

 

Pracovné vyučovanie

 

     ------------