Rozvrh hodín 3.ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 3.ročník šk.rok 2019/20

 

  

 

1. 

8,00-8,45

      

2. 

8,55-9,40

    

3. 

10,00-10,45

  

4.

10,55-11,40

 

  

5. 

11,50-12,35

               

 6.

13,05-13,50

 

 Pondelok

Matematika

 

Literatúra

 

 

Výtvarná výchova

Pracovné vyučovanie

 

Anglický jazyk

 

---------------------

 

Utorok

Slovenský jazyk

 Literatúra

Prírodoveda

 

Anglický jazyk

    

Telesná a športová výchova

 

-------------------

 

Streda

 

Slovenský jazyk 

Náboženská výchova

Matematika

 

Vlastiveda

 

 

Telesná a športová výchova

--------------

 

Štvrtok

Slovenský jazyk

 

Matematika

 

 Literatúra

 

 Hudobná výchova

 

    

Prírodoveda

  

-----------------

 

 

Piatok

 Matematika

 

Slovenský jazyk

 

Literatúra

 

Informatika

 

 

Anglický jazyk

 

     ------------