Rozvrh hodín 4. ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 4. ročník šk. rok 2020/21

  

 

1. 

8,00-8,45

      

2. 

8,55-9,40

    

3. 

10,00-10,45

  

4. 

10,55-11,40

  

5. 

11,50-12,35

  

            6.

13,05-13,50

 

 

 Pondelok

  

Slovenský jazyk

Matematika

Literatúra 

 Prírodoveda

Anglický jazyk

 

 Hudobná výchova

 

Utorok

Matematika

Slovenský jazyk

Literatúra

 

Anglický jazyk

  

Telesná a športová výchova

 

 -------------

 

Streda

 

Slovenský jazyk 

 

Matematika

  

Literatúra

 

Telesná a športová  výchova

 

Vlastiveda

 

-----------

 

Štvrtok

 

Náboženská výchova

Literatúra

 

 

Informatika

 

 Prírodoveda

    

Anglický jazyk

 

------------

 

 

Piatok

 

 

Matematika

 

Slovenský jazyk

Vlastiveda

Výtvarná výchova

     

 Pracovné vyučovanie

 

-----------