Rozvrh hodín 4. ročník - zs.prievaly.sk

Rozvrh hodín 4. ročník

  

 

1. 

8,00-8,45

      

2. 

8,55-9,40

    

3. 

10,00-10,45

  

4. 

10,55-11,40

  

5. 

11,50-12,35

  

            6.

13,05-13,50

 

 

 

Pondelok

  

Slovenský jazyk

Matematika

  Anglický jazyk

Výtvarná výchova

  

Pracovné vyučovanie 

 

Literatúra

 

Utorok

Literatúra

Náboženská výchova

Vlastiveda

 

Telesná a športová výchova

  

-------------

 

 

 -------------

 

Streda

 

Matematika

 

Slovenský jazyk

  

Literatúra

 

Prírodoveda

 

Informatika

 

-----------

 

Štvrtok

 

Slovenský  jazyk

Matematika

 

 

Anglický jazyk

 

Telesná a športová výchova

    

 Literatúra

 

Prírodoveda

 

 

Piatok

 

Slovenský jazyk

 

Matematika

Anglický jazyk

Hudobná výchova

     

 Vlastiveda

 

-----------